Hakkımızda

Hakkımızda

Sivil toplum olgusu ülkemizde 1980’lerin başlarında, küreselleşen dünyanın bir getirisi olarak ortaya çıkmıştır. Bu olgu, 1980 yılında yaşanan darbe sonucunda durma noktasına gelse de 1985 sonrasında hızlanarak gelişmiştir.

Fakat STK’lara olan önemin artması, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ile başlamıştır. Avrupa Birliği’nde büyük öneme sahip olan sivil toplum olgusu Türkiye’nin de bu konuda adım atmasına sebebiyet vermiştir. AB’ye göre; Avrupa Birliği uyum sürecindeki ülkeler Kopenhag Kriterlerine uyum sağlamak ve sivil toplum olgusunun gelişmesine önem vermek zorundadır.

Türkiye bu süreçte sivil toplum kavramına her ne kadar önem verse de zamanla bu olgu gereken önemi yitirmiş ve geri planda kalmıştır. Toplumun, STK’lara göstermiş olduğu ilginin ve önemin azalması da bu duruma sebebiyet veren en önemli faktörlerdendir.

SivilToplumKuruluslari.org olarak amacımız, STK’lara gereken önemin ve desteğin verilmesi amacıyla paylaşımlar yapmak, insanları STK’lar hakkında bilinçlendirmek ve insanlara sivil toplum bilinci aşılamaktır.

Bu amaçla, bir araya gelen 4 kişilik ekibimiz ile bilgi içerikli paylaşımlar yaparak insanları bilinçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

SivilToplumKuruluslari.org Kadrosu

Blog Kurucu Ortağı ve İdari Yönetici

Vedat Şen
Sosyal Hizmet Uzmanı

Blog Kurucu Ortağı ve Sosyal Medya Sorumlusu

Yeşim Şen
Tarih Öğretmeni

Tasarım ve Denetim Sorumlusu

Fırat Uzun
Araştırma Görevlisi

İçerik Editörü

Ozan Soykan
Makine Mühendisi (Öğrenci)